Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx a Bedřich Engels

Manifest Komunistické strany[217]


Obsah

Předmluvy

Předmluva k německému vydání z roku 1872
Předmluva k druhému ruskému vydání z roku 1882
Předmluva k německému vydání z roku 1883
Předmluva k angligkému vydání z roku 1888
Předmluva k německému vydání z roku 1890
Předmluva k polskému vydání z roku 1892
Italskému čtenáři. Předmluva k italskému vydání z roku 1893

Manifest Komunistické strany

  I. Buržoové a proletáři
 II. Proletáři a komunisté
III. Socialistická a komunistická literatura
      1. Reakční socialismus
          a) Feudální socialismus
          b) Maloburžoasní socialismus
          c) Německý aneb „pravý“ socialismus
       2. Konservativní aneb buržoasní socialismus
       3. Kriticko-utopický socialismus a komunismus

IV. Stanovisko komunistů k různým opozičním stranám


________________________________________________Napsali K. Marx a B. Engels
v prosinci 1847 až lednu 1848
Poprvé vyšlo jako brožura
v Londýně v únoru 1848
  Podle textu německého vydní z roku 1890,
porovnaného s vydáními
z roku 1848, 1872 a 1883
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

217Manifest Komunistické strany“ je nejvýznamnější programový dokument vědeckého komunismu. „Tento nevelký spisek vydá za celé svazky: jeho duch žije a dodnes pobízí vpřed všechen organisovaný a bojující proletariát civilisovaného světa“ (Lenin). „Manilst Komunistické strany“, který Marx a Engels napsali jako program Svazu komunistů, vyšel poprvé v Londýně v únoru 1848 jako brožura o 23 stranách. V březnu až červenci 1848 vycházel v demokratickém orgánu německých emigrantů „Deutsche Londoner Zeitung“ [„Německé londýnské noviny“]. Německý text pak byl téhož roku vydán v Londýně jako třicetistránková brožura, v níž byly opraveny některé tiskové chyby prvního vydání a upravena interpunkce. Tento text pak brali Marx a Engels za základ dalších autorisovaných vydání. Roku 1848 byl „Manifest“ přeložen i do mnoha evropských jazyků (do francouzštiny, polštiny, italštiny, dánštiny, vlámštiny a švédštiny). Jména autorů „Manifestu“ se ve vydáních z roku 1848 neuváděla; poprvé byla uvedena v tisku roku 1850, při uveřejnění prvního anglického překladu v chartistickém orgánu „Red Republican“ [„Rudý republikán“], v předmluvě redaktora tohoto listu George Juliana Harneye.

Roku 1872 vyšlo nové německé vydání „Manifestu“ s menšími autorskými úpravami a s Marxovou a Engelsovou předmluvou. Toto vydání, stejně jako další německá vydání z roku 1883 a 1890, vyšlo pod názvem „Komunistický manifest“.

První ruské vydání „Manifestu Komunistické strany“ vyšlo roku 1869 v Ženevě v překladu Bakunina, který na několika místech text zkomolil. Nedostatky prvního vydání byly odstraněny ve vydání, jež vyšlo v Ženevě roku 1882 v Plechanovově překladu. Zásluhou Plechanovova překladu začaly se ideje „Manifestu“ šířit v celém Rusku. Marx a Engels, kteří pokládali propagaci marxismu v Rusku za velice důležitou, napsali k tomuto vydání zvláštní předmluvu.

Po Marxově smrti vyšlo několik vydání „Manifestu“, přehlédnutých Engelsem: roku 1883 německé vydání s Engelsovou předmluvou; roku 1888 anglické vydání v překladu Samuela Moora, které Engels zredigoval a opatřil předmluvou a poznámkami; roku 1890 německé vydání s novou Engelsovon předmluvou. K tomuto vydání napsal Engels rovněž několik poznámek. Roku 1885 byl v listu „Socialiste“ uveřejněn francouzský překlad „Manifestu“, pořízený Marxovou dcerou Laurou Lafarguovou a přehlédnutý Engelsem. Engels napsal rovněž předmluvu k polskému vydání „Manifestu“ z roku 1892 a k italskému vydání z roku 1893.