Prohlášení


Kolín 14. dubna. Občané K. Marx, K. Schapper, Fr. Anneke, H. Becker a W. Wolf (jako zástupce) ustavili dnes Krajský výbor porýnských demokratických spolků.

Občané Marx, Schapper, Anneke a Wolff učinili toto společné prohlášení:

„Jsme toho názoru, že nynější organisace demokratických spolků sdružuje příliš různorodé živly, než aby to nebylo na závadu zdárné činnosti v zájmu věci.

Pokládáme za účelnější dát přednost užšímu spojení dělnických spolků, které se skládají ze stejnorodých živlů, a proto vystupujeme dnešním dnem z Porýnského krajského výboru demokratických spolků.

Fr. Anneke, K. Schapper, K. Marx, H. Becker,
W. Wolf
(zástupce)“Napsano 14. dubna 1849
Otištěno v druhém vydání
„Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 273 z 15. dubna 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny