Bedřich Engels*Rozpuštění druhé sněmovny


Kolín 28. dubna. Pověsti, které se již dnes v poledne roznesly po městě, se večer potvrdily: král a jeho vláda stanného práva rozpustili druhou sněmovnu.[311]

Podrobnosti uvádíme níže, de dato[a] Berlín.

Tímto činem porušil král a jeho ministři stanného práva opět své slovo. Podle oktrojované charty stanného práva z 5. prosince byly sněmovny svolány výslovně proto, aby „revidovaly ústavu“. Teprve potom, až by první sněmovny svolané podle této ústavy tuto slátaninu zrevidovaly, měla nabýt plné, definitivní platnosti. Tak bylo oktrojováno v prosinci minulého roku.

Sněmovny měly tudíž aspoň částečně ústavodárné zmocnění. Dokud toto poslání nesplnily, dokud společně s korunou ústavu nerevidovaly, nemohly být rozpuštěny, právě tak jako blahé paměti shromáždění, svolané, aby dohodlo pruskou ústavu.

Přesto však ji rozehnali — tu ubohou druhou sněmovnu, sehnanou dohromady pod diktaturou šavle, pod napřaženými bodáky, podplácením, zastrašováním a klamem!

A tomu se říká „pruská čest“, „pruská věrnost“!

Kdyby byli ministři počkali ještě několik týdnů — možná že by jim byla maďarsko-rakouská revoluce ušetřila námahu a sama by byla obě sněmovny rozehnala.

Ostatně, co má tento nový násilný čin znamenat, je nabíledni. Dají nám pocítit vládu šavle, jenže mnohokrát silnější; naoktrojují nám nejmilostivěji tiskové zákony, zákony o klubech, zákony o shromažďování, zákony o plakátech atd., až budou německému šosákovi oči přecházet. A pak začne pronásledování, trestní opatření, zatýkání; stav obležení se stane všeobecným, a aby se tomu všemu nasadila koruna, zavede se nakonec nová ústava s volebním právem podle censu a se sněmovnou lordů, v níž bude figurovat nynější první sněmovna jako sněmovna druhá.

Zkrátka, půjde se tak daleko, jak si jen troufá pruská kuráž!

My však si jen přejeme, aby pan Manteuffel svolal znovu blahé paměti Spojený sněm.
Napsal B. Engels 28. dubna 1849
Otištěno v druhém vydání
„Neue Rheinische Zeitung“
čís. 285 z 29. dubna 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a — datováno. (Pozn. red.)


311 27. dubna 1849 rozpustila pruská vláda druhou sněmovnu. Důvodem k rozpuštění bylo to, že sněmovna schválila říšskou ústavu, přijatou 27. března frankfurtským Národním shromážděním.