Krvavý zákon v Düsseldorfu


Kolín 12. května. „Nová ústava“ — zrušení obyčejných zákonů a soudů a vyhlášení mordýřských výsad, které otec vlasti udělil „Mé skvělé armádě“, vstoupila už včera v Düsseldorfu v platnost.

Velitel města si ihned po potlačení vzpoury a krvavém vypořádání s lidem vyžádal z Berlína další směrnice. Od kumpánů pana von Hohenzollerna, od Brandenburga a Manteuffela přišel nato telegrafický rozkaz vyhlásit krvavý zákon o zavedení katanských vojenských soudů.

Podle článků 1 a 6 vojenských disposic se ruší spolčovací právo a články 5, 6, 7, 24, 25, 26, 27 a 28 oktrojované pivní charty pozbývají platnosti.

Loni byl v Düsseldorfu za vlády „občana a komunisty“ Drigalského[a] při vyhlášení stavu obležení dán tisk pod censurní dozor, a toto opatření vyvolalo pobouření a protest dokonce u velké části ospalé bandy dohodovačů. Dnes, po nových hohenzollernských vymoženostech, kdy postupimský vasalský kníže ncmá po boku sněmovny, nýbrž spřízněné tuponosé kozáky — dnes už nestačí censura, teď se začne tisk prostě potlačovat.

Podle článku 7 jsou v düsseldorfském obvodu zakázány düsseldorfské listy a také „Neue Rheinische Zeitung“. Podle článku 8 se smějí uveřejňovat jen úřední „vyhlášky“.

Za vlády šavle „občana a komunisty“ Drigalského byli ti, kdo byli svévolně zatčeni, aspoň souzeni podle obyčejného zákona a jeho řádnými soudci. Dnes jsou zákony i soudy zrušeny a zavedeny mimořádné vojenské katanské soudy.

Článek 9. Každý, kdo slovem, písmem, tiskem nebo obrazem podněcuje k odporu proti zákonným (!) nařízením úřadů, bude postaven před vojenský soud.

Článek 10. Každý, kdo bude přistižen při otevřeném nebo ozbrojeném odporu proti opatřením zákonných orgánů nebo kdo zrádcovským jednáním ohrožuje vojsko nebo mu připravuje újmu, bude ihned podle stanného práva zastřelen.

Vavříny krvavého psa Windischgrätze nedají znovu posílenému Hohenzollernovi spát!
Napsáno 12. května 1849
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 297 z 13. května 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

a Viz zde. (Pozn. red.)