Karel MarxRedaktorovi listu „Presse“


Noticka o mém pobytu v Paříži, kterou jste uveřejnili v „Presse“ z 26. července a kterou v doslovném znění přetiskly ostatní noviny, obsahuje tak překroucená fakta, že jsem nucen na ni několika řádky odpovědět.

Předně, „Neue Rheinische Zeitung“, jejímž majitelem[365] a šéfredaktorem jsem byl, nebyla nikdy zrušena. Byla pro stav obležení na pět dní zastavena. Když byl stav obležení odvolán, noviny začaly opět vycházet a vycházely dalších sedm měsíců. Když pruská vláda viděla, že je nemůže legálně potlačit, použila zvláštního prostředku — zbavila se jejich majitele, tj. zakázala mi pobyt v Prusku. Pokud jde o zákonnost tohoto opatření, o tom rozhodne pruská poslanecká sněmovna, která se zanedlouho sejde.

Když mi byl zakázán pobyt v Prusku, uchýlil jsem se nejprve do velkovévodství hesenského; pobyt v něm, stejně jako v ostatním Německu, mi naprosto nebyl zakázán. Do Paříže jsem vůbec nepřijel jako uprchlík, jak tvrdí váš list, ale zcela o své vůli, s řádným pasem a jen proto, abych si doplnil materiál k práci o dějinách politické ekonomie, na které jsem začal pracovat už před pěti lety.

Také jsem nedostal rozkaz opustit Paříž okamžitě, ale byl mi dán čas, abych se mohl odvolat k ministrovi vnitra. Odvolal jsem se a čekám na výsledek.[366]

Přijměte atd.

Dr. K. Marx
.Napsáno kolem 27. července 1849
Otištěno v „La Presse“
z 30. července 1849
  Podle textu novin
Přeloženo z francouzštiny

__________________________________

Poznámky:

365 V důsledku velkých finančních a organisačních potíží, které vznikly po vyhlášení stavu obležení v Kolíně 26. září 1848 a zastavení „Neue Rheinische Zeitung“, byl Marx nucen převzít materiální odpovědnost za vydávání listu; vložil do listu všechny své finanční prostředky a stal se jeho faktickým majitelem.

366 Po událostech 13. června byl v Paříži vyhlášen stav obležení a začalo pronásledování demokratů a socialistů. V této souvislosti oznámily francouzské úřady 19. července 1849 Marxovi, že je vydán rozkaz o jeho vypovězení z Paříže do Morbihanu — močálovitého, nezdravého kraje v Bretani. Marx však protestoval a příkaz k vypovězení byl zrušen.