Karel Marx a Bedřich EngelsPrůvodní dopis k článku „Pruští špiclové v Londýně“
Redaktorovi listu „Spectator“[195]

(Soukromě)

Vážený pane,

dovolujeme si Vás požádat, abyste v příštím čísle Vašeho listu uveřejnil přiložený dopis.[a] Máme všechny důvody k domněnce, že vláda má v úmyslu použít zákona o cizincích a pak prosadit jeho obnovení v parlamentě. My se zřejmě máme stát jeho prvními obětmi. Domníváme se, že je v zájmu cti anglického národa zabránit provedení tohoto záměru; dále máme za to, že na kroky britské vlády nemůžeme dát žádnou lepší odpověď než otevřeně se obrátit na veřejné mínění. Doufáme proto, že neodmítnete zveřejnit náš dopis ve Vašem listě, který je tak hojně čten, a tím mu zajistíte co největší rozšíření.

V případě, že byste potřebovali nějaké další informace, s radostí Vám je poskytneme; stačí, když nám laskavě sdělíte, kdy a kde bychom se s Vámi mohli setkat.

Zůstáváme v plné úctě
Napsali K. Marx a B. Engels
14. června 1850
Poprvé uveřejnil Institut
marxismu-leninismu při ÚV KSSS
roku 1934 rusky
  Podle rukopisu
Přeloženo z angličtiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Dále je v rukopise přeškrtnuto: „Špiclovský systém, kterého proti nám používá britská vláda v míře téměř neuvěřitelné, je ostatně dostatečným důkazem, že opětovné žádosti pruského velvyslance...“ (Pozn. red.)


195The Spectator“ [„Divák“] — anglický týdeník liberálního směru, vycházející v Londýně od roku 1828.