Karel MarxKossuth, Mazzini a Ludvík Napoleon


Redaktorovi listu „New-York Tribune“

Vážený pane,

můj článek z 28. září, kde jsem uváděl fakta o činnosti Kossutha a Mazziniho[a], vyvolal, jak je vidět, velké pobouření a poskytl demokratickému tisku příležitost, aby se dosyta vyřečnil, vynadával a vybouřil.

Vím bezpečně, že Kossuth nemá s tímto povykem nic společného. Kdyby byl vystoupil on a dementoval má tvrzení, byl bych se k celé věci vrátil a podal nezvratné důkazy uvedených faktů.

Avšak můj článek nebyl míněn jako útok na Kossutha, nýbrž spíše jako výstraha. V politice se můžeš za určitým cílem spojit třeba s čertem, jen si musíš být jist, že nenapálí čert tebe, ale ty čerta.

Pokud jde o onoho pána, který se ujal úkolu vyvrátit má tvrzení na základě autoritativních pramenů, rád bych mu připomněl staré přísloví: Amicus incommodus ab inimico non differt[b].

Pánům z demokratického tisku, zejména z německého demokratického tisku, který se jako obvykle rozčiloval nejvíc, bych rád řekl, že jsou v jádře fanatičtí roajalisté. Tito pánové se prostě nemohou obejít bez králů, bohů a papežů. Sotva se vymanili z područí starých vládců, už si vyrábějí nové, vlastní a rozhořčují se nad těmi „pohany a buřiči“, kteří se neštítí uveřejňovat nepříjemné pravdy, odhalují kompromitující fakta, a tím se dopouštějí urážky veličenstva a rouhání proti nově nastoleným demokratickým bohům a králům.

V Londýně 16. listopadu 1852   Váš soukromý dopisovatelNapsal K. Marx
Otištěno v „New-York Daily Tribune“,
čís. 3627 z 1. prosince 1852
  Podle textu novin
Přeloženo z angličtiny

__________________________________

Poznámky:

a Viz zde. (Pozn. red.)

b Neobratný přítel je horší než nepřítel. (Pozn. red.)