Karel MarxAnglický tisk o zemřelém carovi


I

Londýn 3. března. Všechny dnešní deníky a týdeníky přinášejí pochopitelně úvodníky o smrti ruského cara — ale bez výjimky bezduché a frázovité. „Times“ se alespoň snaží nafouknout svůj styl patosem o 100 koňských silách na úroveň Tímúra-Tamerlána. Zmíníme se jen o dvou místech — obě jsou poklonou lordu Palmerstonovi. Jmenování Palmerstona, „nejhoršího carova nepřítele“, ministerským předsedou prý ještě víc vystupňovalo Mikulášovu předrážděnost, která uspíšila jeho smrt. V letech 1830 až 1840 (první desetiletí Palmerstonovy zahraniční politiky) se prý car vzdal své politiky výbojů a světovlády. Jedno tvrzení lepší než druhé.

„Morning Advertiser“ se zase vyznamenává objevem, že prý Michal je nejstarší carův syn a je proto zákonným následníkem trůnu. „Morning Post“, Palmerstonův soukromý moniteur, odhaluje ve svém nekrologu anglické veřejnosti, že

„vídeňská konference je nyní sice na nějaký čas odložena, ale bude prý brzy zahájena s novými výhledy do budoucna“, a že „dnes odpoledne se lord Clarendon setká s císařem Napoleonem v Boulogni, kde si obě vlády vymění názory na tuto nenadálou a důležitou událost“.

„Daily News“ nevěří v mírové důsledky „nenadálé události“, neboť západní mocnosti nemohou ukončit válku před pádem Sevastopolu a Rusko po něm.


II

Londýn 6. března. V souvislosti s úmrtím cara Mikuláše se ve zdejším tisku objevují zvláštní reklamy. Pan James Lee nedělal žádná lékařská pozorování a překonal dr. Granvilla[88]:

„6. února,“ píše v dnešním „Morning Advertiser“, „jsem vám poslal dopis, v němž jsem tvrdil, že do tří týdnů, počítáno od data mého dopisu, ruský car zemře.“

Redakce „Morning Advertiser“ k tomu dodává, že Leeův dopis skutečně dostala, ale že jej hodila do koše jako výplod chorobného mozku. Lee jde ještě dál. Nabízí listu „Advertiser“, že předpoví brzkou smrt jiného potentáta, a to s jedinou podmínkou, že jeho sdělení bude otištěno. Zdá se, že Leeovy předpovědi jsou levnější než knihy Sibyliny.

Carova smrt inspirovala také Urquharta, který je jako skotský horal obdařen jasnozřivostí, k několika pythickým výrokům, z nichž nejcharakterističtější a nejsrozumitelnější je tento:

„Krev byla mezi Mikulášem a Poláky, kteří nemohli zůstat bez dohledu a jejichž 500 000 bojovníků bylo zapotřebí. Je zcela pochopitelné, že restaurace bílého dvouhlavého orla — symbolu sjednocení slovanských ras, vyhlášeného v moskevském chrámu Mikulášovým předchůdcem Alexandrem — se nemohla za jeho života uskutečnit.“

Urquhart tedy soudí, že nyní nastala chvíle, kdy Rusko splyne se Slovanstvem, tak jako kdysi splynula moskevská říše s Ruskem.Napsal K. Marx 3. a 6. března 1855
Otištěno v „Neue Oder-Zeitung“,
čís. 109 a 116 ze 6. a 10. března 1855
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:

88 Narážka na dopis známého anglického lékaře Agosta Bozziho Granvilla, uveřejněný 6. března 1855 v „Morning Herald“, v „Times“ a v jiných londýnských novinách; v tomto dopise, který poslal 6. července 1853 Palmerstonovi z lázní Kissingen, předpověděl Granville brzkou carovu smrt a radil Palmerstonovi, aby to bral v úvahu při své politice vůči Rusku.