Karel MarxPohřeb OʼConnora


Londýn 11. září. Včera odpoledne se konal pohřeb zesnulého vůdce chartistů OʼConnora. Průvod 20 000 lidí, téměř výlučně příslušníků dělnické třídy, se ubíral od Finsbury Square a Smithfieldu do Notting Hillu, kde byla rakev, a odtud ji doprovodil na hřbitov Kensal-Green (jeden z nejkrásnějších londýnských hřbitovů).

V čele průvodu jely pohřební vozy tažené čtyřspřežími, ozdobenými podle anglického zvyku ohromnými chocholy. Hned za nimi šli vlajkonoši s prapory a standartami. Na černých praporech bylo bílými písmeny napsáno „He lived and died for us“ („Žil a zemřel pro nás“). Na jednom ohromném rudém praporu se skvěl nápis „Alliance des peuples“[a]. Na hrotu hlavní standarty se pohupovala červená čapka svobody[287]. Po bohoslužbách, které se konaly v krásné hřbitovní kapli se sloupořadím, pronesl William Jones u hrobu zesnulého pohřební řeč. Obřad byl ukončen zapěním hymny. Pohřeb měl všechny známky velké demonstrace; chybělo však vyvrcholení, neboť Ernest Jones se pro smrtelné onemocnění své ženy nemohl pohřbu zúčastnit a promluvit na něm. Když se průvod kolem půl šesté večer vracel do města, potkal pět policejních oddílů a mohl je s ironickým zadostučiněním uvítat voláním „too late“ („příliš pozdě“). Protože O‘Connor zemřel doslova jako chudák, byl pohrben na utraty londýnské delnické tridy.Napsal K. Marx 11. září 1855
Otištěno v „Neue Oder-Zeitung“,
čís. 430 z 15. září 1855
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a — „Spojenectví národů“. (Pozn. red.)


287 Červená neboli frygická čapka — pokrývka hlavy starých Frýgů; později se stala vzorem pro čapky jakobínů ve francouzské buržoazní revoluci z konce 18. století a od té doby je symbolem svobody.