Prohlášení redakce listu „Das Volk“


Abychom učinili přítrž všem falešným pověstem a dobrodružným kombinacím kolujícím o naší redakci, jsme nuceni prohlásit, že v redakci nedošlo ani nedojde k žádným personálním změnám. Okruh našich spolupracovníků se však rozšířil a s uspokojením můžeme našim čtenářům sdělit, že Karel Marx, Bedřich Engels, Ferdinand Freiligrath, W. Wolf a H. Heise, tj. nejvýznačnější literáti naší strany, se rozhodli poskytnout listu „Volk“ svou podporu a svými příspěvky umožnit redakci, aby důstojně a všestranně zastupovala zájmy naší strany.Otištino v „Das Volk“,
čís. 6 z 11. června 1859
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny