.. Ekonomická rukopisy: Ke kritice politické ekonomie

Karel Marx, 1859

KE KRITICE POLITICKÉ EKONOMIE


Napsáno: 1859;
Zdroj: První české vydání (Z německého originálu Karl Marx, Zur Kritik der Politische Ökonomie, Nakladatelské družstvo zahraničních dělníků Moskva-Leningrad r. 1934);
Vydavatel: Státní nakladatelství politické literatury, Praha, 1953;
První vydání: 1859;
Překlad: Vítězslav Provazník, Oldřich Šebek a Ladislav Štoll;
Online Version: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 2009;
Transcribed: Karol Bóna, (2009);
Převod do HTML: Karol Bóna (2009).


OBSAH

Předmluva

První kapitola: Zboží

A. K dějinám rozboru zboží

Druhá kapitola: Peníze čili jednoduchý oběh

1. Míra hodnot

B. Teorie o měrné jednotce peněz

2. Oběživo

a) Metamorfosa zboží
b) Oběh peněz
c) Mince. Známka hodnoty

3. Peníze

a) Tvorba pokladu
b) Platidlo
c) Světové peníze

4. Vzácné kovy

C. Theorie o oběživu a penězích


PŘÍLOHY

I. Karel Marx: Úvod ke kritice politické ekonomie
II. Bedřich Engels: Karel Marx „Ke kritice politické ekonomie“