Lev Trockij

Kam spěje Anglie?


Napsáno: 1925
Zdroj: České vydání 1926
Vydavatel: Komunistické nakladatelství a knihkupectví v Praze I., Perštýn č. 6
Překlad: Bohumil Mathesius
Obnovené vydání: Socialistická organizace pracujících, česká sekce Ligy za 5. Internacionálu
Online verze: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) - česká sekce, 2013
Převod do HTML: Karol Bóna (2013)Soubor pdf

Obsah
Předmluva Lva Trockého
Kam spěje Anglie?
I. Úpadek Anglie
II. Mister Baldwin a… postupný vývoj
III. Několik "zvláštností" anglických dělnických vůdců
IV. Fabiánská "teorie" socialismu
V. Otázka revolučního násilí
VI. Dvě tradice: revoluce XVII. století a chartismus
VII. Trade-uniony a bolševictví
VIII. Perspektivy