Λεόν Τρότσκι

Γράμμα του Τρότσκι στην Οργάνωση Μπολσεβίκων – Λενινιστών (Αρχειομαρξιστών) στην Ελλάδα!


Γράφτηκε: Οκτώβρης 1930
Πηγή:
Πρωτοδημοσιεύτηκε:
Eπανεκδόσεις:
HTML Markup: Mike B. για το ελληνικό Αρχείο των Μαρξιστών στο Internet


Αγαπητοί σύντροφοι,  

Η πρόσφατη επίσκεψη δύο αντιπροσώπων της Διεθνούς Γραμματείας της Αριστερής Αντιπολίτευσης στην Ελλάδα και οι άμεσες επαφές που αποκατέστησαν ανάμεσα στην οργάνωσή σας και το Διεθνές Κέντρο της Αριστερής Αντιπολίτευσης, μας δίνουν την ευκαιρία να σας απευθύνουμε τις εξής παρατηρήσεις, που πιστεύουμε θα φέρουν το αναγκαίο ξεκαθάρισμα στις σχέσεις μας και τη σαφήνεια στην πολιτική δραστηριότητα που πρόκειται να αναλάβετε.

1) Στην αναφορά που υιοθέτησε το Συνέδριό σας, αναφέρετε την Κομμουνιστική Διεθνή. Αν και οι σχέσεις σας με την Κομμουνιστική Διεθνή συνάγονται από τις γενικές θέσεις, παρόλα αυτά απαιτούν μια πιο ακριβή διατύπωση. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε έτοιμοι να εγκαταλείψουμε στους σταλινικούς τη σημαία της Κομμουνιστικής Διεθνούς, τις παραδόσεις της και τον προλεταριακό της πυρήνα. Παλεύουμε για την αναγέννηση της Τρίτης Διεθνούς και όχι για τη δημιουργία μιας Τέταρτης. Με αυτόν τον τρόπο είναι που καθορίζουμε το ρόλο μας σαν μια διεθνή φράξια. Αυτό, όμως, δεν αποκλείει τη δυνατότητα, στη μια ή την άλλη χώρα, όπου το επίσημο κόμμα είναι εξαιρετικά αδύνατο, να χρειαστεί να αναλάβει η Αντιπολίτευση, εν μέρει ή ολοκληρωτικά, τα καθήκοντα ενός ανεξάρτητου πολιτικού κόμματος (ηγεσία των συνδικάτων και των απεργιών, οργάνωση διαδηλώσεων, υποβολή υποψηφιοτήτων). Μας είναι αδύνατο να αποφασίσουμε σε τι βαθμό μια τέτοια κατάσταση χαρακτηρίζει την Ελλάδα. Αλλά ανεξάρτητα από το πώς θα λύσετε αυτό το ζήτημα στο προσεχές μέλλον, αυτό θα αλλάξει τη γενική γραμμή της Αριστερής Αντιπολίτευσης. Ακόμα κι όταν δράτε σαν Κόμμα, θα πρέπει να θεωρείται τον εαυτό σας τμήμα της Τρίτης Διεθνούς, αντιμετωπίζοντας το επίσημο κόμμα σαν μια φράξια, και προτείνοντάς του ενότητα στη δράση σε σχέση με τις μάζες. Μια διακήρυξη από μέρους σας πάνω σε αρχές, γι’ αυτό το ζήτημα, θα ήταν εξαιρετικά επιθυμητή.

2) Μαθαίνουμε από την απόφασή σας, ότι προετοιμάζεστε να κάνετε μια στροφή από το καθαρά προπαγανδιστικό, προπαρασκευαστικό στάδιο της δραστηριότητά σας, σε μια ανοιχτή πολιτική πάλη κάτω από τη σημαία της Διεθνούς Αριστερής Αντιπολίτευσης. Η αναγκαιότητα αυτής της στροφής είναι απόλυτα καθαρή τόσο για σας, όσο και για μας. Ωστόσο, προβλέπουμε ότι αυτή η στροφή δε θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί χωρίς ορισμένες αντιφάσεις, συγκρούσεις και εσωτερική πάλη. Πρέπει να προβλέψουμε από τα πριν την κρίση ανάπτυξης και να προετοιμαστούμε γι’ αυτήν.

Οι συνθήκες παρανομίας κάτω από τις οποίες είναι αναγκασμένες να υπάρχουν οι επαναστατικές οργανώσεις στη χώρα σας και ο αντιδραστικός αστικός χαρακτήρας της επίσημης συνδικαλιστικής ηγεσίας, έχουν κάνει όλους τους επαναστάτες εργάτες, τους αφοσιωμένους στην τάξη τους και όχι στο αστικό καθεστώς, να συσπειρωθούν γύρω από την οργάνωσή σας στα συνδικάτα. Αυτό το γεγονός έχει μεγάλη θετική σημασία και σας εγγυάται την επαφή με πλατιά στρώματα της εργατικής τάξης, αλλά ορισμένοι αρνητικοί παράγοντες μπορεί να πηγάσουν από αυτό και να παρουσιαστούν προσωρινά. Όχι μόνο οι εργάτες που σας υποστηρίζουν, αλλά και τα μέλη της ίδιας σας της οργάνωσης, αν και όχι όλα, δεν έχουν ακόμα μια καθαρή ιδέα για τους σκοπούς και τα καθήκοντα των Μπολσεβίκων – Λενινιστών. Ορισμένα στοιχεία μπορεί να αποσυρθούν από την οργάνωση όταν περάσει στην ανοικτή πολιτική δράση. Είναι λάθος να σας τρομάξουν τέτοια πισωγυρίσματα. Προσδίνοντας περισσότερη ομοιογένεια στις γραμμές της και έναν πλατύτερο πολιτικό χαρακτήρα στη δραστηριότητά της, η οργάνωσή σας θα μπορέσει να αντικαταστήσει στο εκατονταπλάσιο όλες τις πιθανές μεμονωμένες λιποταξίες.

3) Είναι πολύ σημαντικό να υιοθετήσετε μια συνεπή γραμμή αντιμετώπισης της Αντιπολιτευτικής οργάνωσης «Σπάρτακος». Η ύπαρξη δύο Αντιπολιτευτικών οργανώσεων, που και οι δύο διακηρύσσουν την αλληλεγγύη τους με τη Διεθνή Αριστερά, αναμφίβολα θα εκτροχιάσει τους εργάτες και θα εμποδίσει την ανάπτυξή σας. Μας είναι δύσκολο να κρίνουμε αν είναι δυνατή η ενοποίηση αυτή τη στιγμή. Όπως και να έχει το δυνατό ή το αδύνατο της ενοποίησης μπορεί να φανεί μόνο στην πράξη, δηλαδή αν επιδιώξετε ενιαία δράση με τη μορφή μιας συμφωνίας σε κάθε πολιτικό ζήτημα, αφού μια συγχώνευση των οργανώσεων είναι αδύνατη. Με αυτόν τον τρόπο, τα μέλη και των δυο οργανώσεων και οι εργάτες οπαδοί τους θα μπορέσουν να διακρίνουν μέσα από την εμπειρία της πολιτικής πάλης, και να κάνουν την εκλογή τους. Με άλλα λόγια, προτείνουμε μια πολιτική ενιαίου μετώπου, κάτω από αυτές τις συνθήκες και αυτή τη στιγμή.

4) Οι τρομοκρατικές μέθοδες που η σταλινική γραφειοκρατία εισήγαγε στην καρδιά του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύουν ένα πολύ σοβαρό κίνδυνο. Φυσικά, κάθε οργάνωση και κάθε επαναστάτης είναι υποχρεωμένοι να υπερασπιστούν τον εαυτό τους όταν δέχονται επίθεση. Όμως η πιο σοβαρή μέθοδος άμυνας είναι σε αυτήν την περίπτωση μια σωστή θέση στο ζήτημα της εφαρμογής μεθόδων βίας αντί για μέθοδες πειθούς, και μια επίμονη διάδοση αυτής της θέσης στις γραμμές της εργατικής τάξης. Βέβαια, δεν είμαστε ειρηνιστές – αλλά ένας μαρξιστής πρέπει να καταλαβαίνει καθαρά που αρχίζουν και που τελειώνουν τα όρια της χρήσης βίας, που αυτή μετατρέπεται σε ένα επαναστατικό παράγοντα και που σε αντιδραστικό. Είναι καθαρή τρέλα μιας μειοψηφίας της εργατικής τάξης να πιστεύει ότι μπορεί να κατακτήσει την πλειοψηφία εφαρμόζοντας μέθοδες βίας ενάντια σε άλλες ομάδες μειοψηφίας. Η εργατική τάξη μπορεί να κάνει την εκλογή της μόνο στη βάση της εμπειρίας. Η απόπειρα να αντικατασταθεί η εμπειρία με τρομοκρατικές μέθοδες, αναπόφευκτα δημιουργεί στην εργατική τάξη ένα μίσος ενάντια σε όλους εκείνους που χρησιμοποιούν αυτές τις μέθοδες και μπορεί να στηρίξει για πολύ καιρό μια ρεφορμιστική αντίδραση. Πιστεύουμε ότι μια καθαρή και ακριβής διακήρυξη πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα αναγκαία από τη μεριά σας. Αυτή η διακήρυξη μπορεί να πάρει το χαρακτήρα μιας ανοιχτής έκκλησης στο επίσημο κόμμα και στην ομάδα «Σπάρτακος», που θα απαιτεί την οριστική και κατηγορηματική καταδίκη, στο όνομα των τριών οργανώσεων, της χρήσης βίας στις εσωτερικές τους θέσεις και θα προτείνει κάθε περίπτωση βίας που θα παρουσιάζεται, να εξετάζεται από μια αμερόληπτη διαπαραταξιακή επιτροπή. Φυσικά, δεν επιμένουμε πάνω στην μορφή της πρότασής σας ή δικής μας πρότασης έχει σημασία μόνο σαν παράδειγμα. Αναμφίβολα θα βρείτε οι ίδιοι την κατάλληλη μορφή στις δοσμένες συνθήκες.

5) Η λαθεμένη συμπεριφορά διαφόρων μελών της οργάνωσής σας στα δικαστήρια της αστικής δικαιοσύνης, κάνει αναγκαία, πιστεύουμε, μια λύση αυτού του ζητήματος πάνω σε αρχές. Η παράνομη ύπαρξη της οργάνωσής σας αναμφίβολα απαιτεί μια αυστηρά συνωμοτική μορφή και μεγάλη πρόνοια των ηγετών σας για να αποφευχθούν περιττές συλλήψεις και θύματα. Αλλά τα μέλη της οργάνωσής σας, και ιδιαίτερα όλοι οι υπεύθυνοι μαχητές της, πρέπει να θυμούνται όταν συλλαμβάνονται ότι βρίσκονται στο εδώλιο σαν οι μαχητές του Κόμματός τους και της τάξης τους. Είναι απόλυτα επιτρεπτό να αρνούνται στην πορεία της εξέτασης κατ΄αντιπαράσταση να κάνουν ορισμένες δηλώσεις ιδιαίτερα αν αυτές οι δηλώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενοχοποιήσουν τον κατηγορούμενο ή άλλους. Αλλά είναι ολοκληρωτικά ανεπίτρεπτο, μπροστά στο δικαστήριο, να απαρνούνται τη σημαία του Κόμματος ή να παραποιούν τους σκοπούς και τις μέθοδες του διαμέσου της καλυμμένης ιδεολογίας του αστικού κράτους. Τέτοιες μέθοδες, μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορούν να παραπλανήσουν τους εισαγγελείς και τους δικαστές αλλά από την άλλη, συνήθως αποπροσανατολίζουν τους εργάτες και υπονομεύουν το επαναστατικό κύρος του Κόμματος. Για τους επαναστάτες το δικαστήριο παραμένει ένα βήμα σαν πολλά άλλα. Παρατηρήσαμε με ικανοποίηση ότι σύντροφοι υπεύθυνοι για μια τέτοια λαθεμένη συμπεριφορά στα δικαστήρια έχουν διαγραφεί από την οργάνωσή σας. Πιστεύουμε ότι είναι εντελώς ουσιαστικό για σας να κάνετε μια δημόσια καμπάνια πάνω σε αυτό το ζήτημα, εξηγώντας τις αιτίες των διαγραφών και ξεκαθαρίζοντας την πάνω σε αρχές θέση σας στο ζήτημα της ανάκρισης και του δικαστηρίου.

Επιτρέψαμε στον εαυτό μας να κάνει αυτές τις προτάσεις με τη σταθερή πεποίθηση ότι η πείρα της Διεθνούς Γραμματείας της Αριστερής Αντιπολίτευσης θα είναι αναμφίβολα χρήσιμη στη νεαρή σας οργάνωση και θα πλουτίσει την πολιτική σας δράση.  

Με κομμουνιστικούς
Χαιρετισμούς
ΛΕΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙ


 

 

Πίσω στο Αρχείο Τρότσκι
Πίσω στο Ελληνικό Αρχείο Μαρξιστών