Marxists Internet Archive: Marx kaj Engels Arĥivo en Esperanto

 

 

Marx & Engels

Karl Marx & Friedrich Engels


 

1843 (M): Pri la juda demando

1848 (M-E): Manifesto de la Kommunista Partio

1848 (M): Parolado pri la demando de liberkomerco, kun antaŭparolo de Frederiko Engelso (1888)

1849 (M): Dunglaboro kaj kapitalo

1844, 1859 (M): Enkonduko al Kontribuaĵo al la kritiko de la hegela jurfilozofio kaj Antaŭparolo al Kontribuaĵo al la kritiko de la politika ekonomio, kun teksto de Jozefo Ŝlejfŝtejno

1847, 1865 (M): La mizero de la filozofio. Respondo al Prudono: „Filozofio de la mizero”, kun antaŭparoloj de Frederiko Engelso kaj Henri Mougin, kaj Pri J. P. Prudono (Letero al J. B. v. Schweitzer, 24-an de januaro 1865)

1865 (M): Salajro, prezo kaj profito

1867 (M): LA KAPITALO: Kritiko de la politika ekonomio. Unua volumo, Libro I: La produktadprocezo de la kapitalo

1871 (M): La interna milito en Francujo (La Parizia Komunumo); kun enkonduko de Frederiko Engelso

1872 (E): Pri la loĝejproblemo

1875 (M): Kritiko de la Gotaa programo

1876 (E): La kontribuo de la laboro ĉe la homiĝo de la simio

1880 (E): La evoluo de la socialismo de utopio al scienco

1883 (E): La libro de revelacio (La apokalipso de Johano)

1883 (E): La entombigo de Karlo Markso

1884 (E): La origino de la familio, de la privata proprieto kaj de la ŝtato. Konekse kun la esploraĵoj de Lewis H. Morgan

1886 (E): Ludoviko Fojerbaĥo kaj la fino de la klasika germana filozofio

1895 (E): Enkonduko al Karlo Markso: Klasbataloj en Francio 1848 ĝis 1850

2005 (M): Markso hodiaŭ: Nerefuteblaj citaĵoj

2010 (M-E): Tezoj pri Fojerbaĥo, Principoj de komunismo kaj aliaj verketoj