Marxists Internet Archive: Esperanto

 

 

Marx & Engels

Karl Marx & Friedrich Engels


 

Manifesto de la Komunista Partio

 

Manifesto de la Komunista PartioTradukitaj de Detlev Blanke (1990).

Manifesto de la Komunista Partio, en la tradukoj de Detlev Blanke (1990), Emil Pfeffer (1923), Arturo Baker (1908) (T. Veder [1933]), kaj la germana originalo.

Manifesto de la Komunista Partio, kun enkonduko de Eric Hobsbawm (2010)Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano (2015) post la eldono de Karlo Markso kaj Frederiko Engelso: Manifesto de la Komunista Partio en la tradukoj de Detlev Blanke (1990), Emil Pfeffer (1923), kaj Arturo Baker (1908) (T. Veder [1933]).