خائنین کیستند؟

 

 

لئون تروتسکی

مترجم روسی به انگلیسی: فرد ویلیامز

برگردان: آرام نوبخت

* این مقاله در روزنامۀ روسی‌زبان «نُوی میر» (جهان نو)، چاپ نیویورک، به تاریخ ۲۲ مارس ۱۹۱۷ و سپس در مجموعۀ «جنگ و انقلاب» تروتسکی به زبان روسی (جلد دوم، صفحات ۴۴۰-۴۴۳) منتشر شد و برای نخستین‌بار به زبان انگلیسی و متعاقباً فارسی ترجمه شده است.

ما بر طرح‌ها و مقاصد جنگی حکومت گوچکوف و میلیوکوف داغ ننگ زده ایم. ما اعلام داشته‌ایم که مردم انقلابی روسیه خواهان صلح‌اند. بر این اساس روزنامۀ ارتجاعی محلی «سرزمین روسیه»(۱) ما را آلمان‌پرست و خائن می‌نامد.

حکمت سابق تزاری آلمان‌پرست بود و برای انعقاد یک پیمان خاندانی با هوهن‌تسولرن بر ضدّ منافع مردم لَه ‌لَه می‌زد. «سرزمین روسیه» تا آخرین روز هم‌چون یک سگ دست‌آموز در خدمت نیکولای دوم بود و اگر او توانسته بود به صلح با ویلهلم دست یابد، «سرزمین روسیه» بار دیگری شروع به لیسیدن چکمه‌های قصیر آلمان می‌کرد، همان‌طور که پیش از آغاز جنگ از سوی کلّ ارتجاع روسیه- روحانیون و نجیب‌زادگان و بروکرات ها- چنین کرده بود.

بنابراین ما دشمنان قسم‌خوردۀ رومانوف‌ها و هوهن‌تسولرن‌ها بودیم و هستیم؛ اینان هستند که همه نوع رعب و وحشت جنگ کنونی را به مردم روسیه و آلمان روا داشته‌اند. ما می‌گوییم که مردم این جنگ را نمی‌خواستند و اکنون نیز نمی‌خواهند. ما می‌گوییم که میلیوکوف‌ها دنیا را فریب می‌دهند وقتی اعلام می‌دارند که کارگران و دهقانان روسیه در آتش شوق نثار خون خود برای ارمنستان و قسطنطنیه و گالیسیا می‌سوزند. ما می‌گوییم که یک حکومت حقیقتاً انقلابی مردم روسیه، با اشتیاق برای صلح و دگرگونی‌های اجتماعی ژرف، ضربه‌ای مرگبار برای راهزنان حاکم در آلمان خواهد بود؛ چرا که پرولتاریای آلمان را به قیام انقلابی فراخواهد خواند. و به همین دلیل روزنامۀ «سرزمین روسیه» که اکنون تلاش دارد در حمایت از امپریالیست‌های لیبرال عمل کند (درست همان‌طور که دیروز مورد حمایت دوستان قیصر در «روستای تزار» (۲) بود)، اکنون جرأت می‌کند از «خیانت» ما سخن براند.

هِی، شما، زبان به دهان بگیرید! بهتر است اوباش مزدورتان را در سوراخ‌موش‌های سیاه‌صدگان (۳) مخفی کنید؛ همان جایی که پرتو انقلاب هرگز بدان نفوذ نکرده و نخواهد کرد!

نُوی میر، ۲۲ مارس ۱۹۱۷

۱) Russkaia Zemlia

۲) «روستای تزار» (Tsarskoye Selo) محلی در ۲۴ کیلومتری جنوب سن پترزبورگ است که محل اقامت خانوادۀ سلطنتی و ملاقات‌های اشراف بود.

۳) سیاه‌صدگان (Black Hundreds) یک جنبش اولتراناسیونالیستی، با عقاید افراطی بیگانه‌هراسی و یهودی‌ستیزی در روسیۀ اوایل قرن بیستم بود.

  

 
 

آرشيو لئون تروتسکی