سه نامۀ آخر تروتسکی

نوشته شده در روز سوء قصد به وی

 
 

(اوت ۱۹۴۰)


تاریخ نگارش هر سه نامه: ۲۰ اوت  ۱۹۴۰.

نخستین انتشار: در نشریۀ بین الملل چهارم، جلد ۱، شمارۀ ۵، اکتبر ۱۹۴۰، ص. ۱۲۷.

توضیح رونویس: این سه نامه بخشی از مجموعه ای از نامه های تروتسکی می باشند که در این شمارۀ بین الملل چهارم، تحت عنوان آخرین نامه های تروتسکی منتشر شدند. د. و. ۲۰۰۲


۲۰ اوت ۱۹۴۰

هنک عزیزم:

لطفا فکر نکن که چون ما هنوز عکس ها را برایت ارسال نکرده ایم، پس تو را فراموش کرده ایم؛ این جا همه چیز کندتر پیش می رود، همان طور که خودت هم از تجربه ات در بازسازی خانه می دانی.

احتمالاً از نامه های جو اطلاع داری که در طی هفته های اخیر ما کمی در کارمان پیشرفت داشته ایم، امّا هنوز تا پایان کار بسیار فاصله داریم.

وضع پاها، و به طور کلی سلامتی ات، چه طورست؟ من امیدوارم که خاک وطن برای وضعیّت عمومی ات مطلوب تر باشد. حال همسر و دخترت چه طور است؟

من از گریس یک هدیۀ بسیار عالی ای دریافت کردم یک فرهنگ واژه های عامیانه. تنها یک مشکل وجود دارد؛ آن هم این که در زمان صرف غذا من باید دائماً این کتاب را در دست داشته باشم تا بتوانم مفهوم مکالمات را درک کنم. با این حال، باید سعی کنم که آن را بین وعده های غذا مطالعه کنم تا منظور بخش آکادمیک اهالی خانه را بهتر درک کنم. در بخشی که تا به الآن مطالعه کرده ام، که به زبان عامیانه دانشگاهی اختصاص داده شده، من امیدوار بودم که بعضی از اختصارات مورد استفاده در علوم مختلف، تئوری های فلسفی، و غیره، را پیدا کنم؛ امّا به جای آن، من فقط ۲۵ اصطلاح برای یک دختر جذاب را پیدا کردم. ابداً هیچ چیزی در مورد دیالکتیک و یا ماتریالیزم نبود. می بینم که علم رسمی کمی یک جانبه است.

نشریۀ سازمانده شمال غربی دارد دقیق تر تهاجمی تر  سیاسی تر می شود.  ما از آن بسیار لذت بردیم.

با رفیقانه ترین و گرمترین درودها از اهالی خانه به خانوادۀ شما.

با درودهای برادرانه،

ل. تروتسکی


این دو نامه را تروتسکی به دو زندانی جنگ طبقاتی- که قرار بود تا طی چند روز پس از اتمام دورۀ محکومیّت به خاطر فعّالیّت در یک اعتصاب، آزاد گردند- نوشت.

۲۰ اوت ۱۹۴۰

رفیق ادوارد عزیز:

جیک کوپر به من می گوید که شما در ۲۳ اوت از پناهگاه موقت خود آزاد خواهید شد.

ترک کردن چنین جایی همیشه از ورود به آن ارجح است.

با گرم ترین تبریک ها و آرزوهای من.

با دروردهای رفیقانه،

ل. تروتسکی


۲۰ اوت ۱۹۴۰

رفیق مکس عزیز:

من از دوستم، جیک کوپر، خبر یافتم که شما در ۲۳ اوت از زندان آزاد خواهید شد.

بنا به تجربۀ شخصی خود می دانم که چنین روزی تا چه حد دلپذیرست.

برای شما بهترین آرزوها را دارم و به خصوص آن که برای بازدید از همان جا شتاب به خرج ندهید.

با درودهای رفیقانه،

ل. تروتسکی

 

http://marxists.org/archive/trotsky/1940/08/letter15.htm

 
 
 

آرشيو لئون تروتسکی