دربارۀ فلسفۀ دوئی

 
 

لئون تروتسکی

اوت ۱۹۴۰


توضیح رونویس: این نامه، بخشی از سلسله نامه های منتشر شده در این شماره از بین الملل چهارم زیر عنوان آخرین نامه های تروتسکی است. د. و. ۲۰۰۲


۱۶ اوت ۱۹۴۰

جرالد عزیز،

من کاملاً با نظر تو دربارۀ ضرورت ارائۀ یک نقد مارکسیستی از فلسفۀ دوئی (۱) توافق دارم و معتقدم که انجام این کار، وظیفۀ مستقیم توست.

با بهترین آرزوها و گرم ترین درودها،

ل. تروتسکی


(۱) کمیسیون دوئی (Dewey Commission) یا با عنوان رسمی کمیسیون تحقیق دربارۀ اتهامات وارده علیه لئون تروتسکی در محاکمات مسکو، در مارس ۱۹۳۷ به وسیلۀ کمیتۀ امریکا برای دفاع از لئون تروتسکی ایجاد شد. این کمیسیون پس از سرپرست آن، یعنی جان دوئی (فیلسوف و روانشناس امریکایی)، چنین نام گرفت- م

 

http://marxists.org/archive/trotsky/1940/08/letter12.htm

 
 

آرشيو لئون تروتسکی