نامه پیرامون مانیفست بین الملل چهارم

 
 

لئون تروتسکی


توضیح رونویس: این نامه، بخشی از سلسله نامه های منتشر شده در این شماره از بین الملل چهارم زیر عنوان آخرین نامه های تروتسکی است. د. و. ۲۰۰۲

(زمانی که حمله با تیربار به منزل تروتسکی اتفاق افتاد، او تقریباً مانفیست بین الملل چهارم را پیرامون جنگ امپریالیستی و انقلاب پرولتری تکمیل کرده بود. این مانیفست در کنفرانس فوق العادۀ بین الملل تصویب شد و هم اکنون در قالب یک جزوه موجود است. رفیق هانک از راه رسید تا به سازماندهی مجدد دفاع از خانواده را رسیدگی کند).

برگردان: جهانگیر سخنور


۲۸ مه ۱۹۴۰

رفقای گرامی،

امیدوارم که اکنون متن کامل مانیفست را به زبان انگلیسی داشته باشید. به خاطر تأخیری که یک بار به دلیل وضعیت بد سلامتی، سپس طولانی بودن سند و نهایتاً سوء قصد رخ داد، بسیار متأسفم. اگر نقداً سند را (با پاره ای تغییرات احتمالی) تصویب کرده باشید، که امیدوارم چنین باشد، به نظرم ضروری است که فوراً یک اقدام بین المللی جدی بر اساس این مانیفست صورت گیرد. پیشنهادهای عمومی من به قرار زیر است:

۱- مانیفست را به عنوان یک ویژه نامه برای فراخوان سوسیالیستی و بین الملل چهارم در سطح وسیع منتشر کنید.

۲- فارغ از مجاری عمومی برای توزیع و گردش ]مانیفست[، پیشنهاد می کنم که چندین رونوشت به تمامی انتشارات کارگری، دفاتر اتحادیه های کارگری، روزنامه ها و مجله های لیبرال و رادیکال و غیره ارسال شود، همراه با نامه ای ویژه که باید به شکلی بسیار دوستانه آقایان و خانم های محترم را به موضع گیری در قبال این سند به دلیل اهمیت موضوعات مطروحه در آن، دعوت کند. نامه ها باید از سوی دبیر کل حزب به امضا برسد.

۳- همزمان سند باید در نیویورک به آلمانی، فرانسوی، و در صورت امکان اسپانیایی ترجمه و به زبان های خارجی دست کم در قاب یک بولتن منتشر شود، چرا که نمی توانیم امید داشته باشیم که در اروپا طی دورۀ آتی به چاپ برسد.

۴- سند باید به شکل جدی در شعبات حزب مطالعه و بحث شود.

***

ججم سند را ضرورت معرفی دوبارۀ کل برنامۀ ما در ارتباط با جنگ تعیین می کند. حزب نمی تواند سنت خود را بدون تکرار گاه به گاه ایده های عمومی برنامۀ ما حفظ کند.

***

امیدوارم متن ترجمه را پیش از ترجمۀ آن دریافت کنم، چرا که سوء برداشت های بعدی در متنی با چنین حجمی اجتناب ناپذیر است.

با گرم ترین درودها،

ل. تروتسکی

پی نوشت: رفیق هانک درست به موقع رسید. لازم نیست گفته شود که حضور او در این جا طی این هفته چه قدر مفید بود.

استعفای برنهام تأییدی عالی بر تحلیل و پیش بینی ما در ارتباط با اقلیت سابق است. به اعتقاد ما این آخرین جدایی نیست. ل. ت

 

 http://marxists.org/archive/trotsky/1940/05/letter03.htm

 

 
 
 

آرشيو لئون تروتسکی