Կ. Մարքս և Ֆ. Էնգելս  
1848
Կոմոնիստական Պարտիայի Մանիֆեստը
PDF
     
     
 
Գլխաւոր էջ