פיוטר קרופוטקין

1842-1921


פיוטר קרופוטקין
"ההיסטוריה של המחשבה האנושית אינה שוקטת. כולה מהלך ותנועה. תנועותיה דומות לאלו של מטוטלת, הן עולות ויורדות. הרעיון האנושי יש שהוא ישן. המושלים, המחוקקים, מייסדי הדתות מרדימים וכובלים אותו עד שהוא נקרש, קופא, מתאבן. המטוטלת ירדה והיא נמצאת בשפל המדרגה. לפתע יתעורר רעיון האדם. הוא מתבונן סביבו ומנתק את כבליו; הוא מתחיל לבדוק ולבחון, הוא מבקר קשות את התורות שלימדוהו רבותיו עד עכשיו. הוא מסיר את המסווה מעל כל השיטות, מעל כל המשפטים הקדומים: הפוליטיים, הדתיים, החוקתיים והחברתיים. הוא מציגם ערומים, מצביע על חסרונותיהם, מציינם כנטולי יסוד ומזיקים. הרעיון האנושי סולל לו מסילות חדשות שלא נודעו עד כה. הוא מעשיר את ידיעות האדם בתגליות חדשות, מדעים חדשים ובמרץ רענן ורצון עז הוא מתמסר לפעילות יעילה"

- פיוטר קרופוטקין: המוסר של האנרכיה (1897)

 


עבודות וטקסטים: