רוזה לוקסמבורג

1871-1919


דימיטרוב

"יחסי הייצור של החברה הקפיטליסטית הולכים ומתקרבים יותר ויותר לאופייה של החברה הסוציאליסטית, ואילו החומה, שמקימים היחסים הפוליטיים והחברתיים בין החברה הקפיטליסטית ובין הסוציאליסטית, הולכת ועבה מיום ליום. התפתחותן של הרפורמות החברתיות ושל הדמוקרטיה לא תפרוץ כל פרץ בחומה הזאת, אלא להפך, תבצר ותקשה אותה. ואין להפילה אלא בדרך אחרת, - על ידי מהלומת הפטיש של המהפכה, כלומר על ידי כיבוש השלטון הפוליטי בידי הפרולטריון"
- רוזה לוקסמבורג, רפורמה סוציאלית או מהפכה? (1900)

 


ספרים:

מאמרים ומכתבים: