מיכאיל באקונין

1817-1876


מיכאיל באקונין

"חירות לכל, וכבוד טבעי לחירות זו: כאלו הם התנאים החיוניים לסולידריות בינלאומית."

- מיכאיל באקונין: מרקסיזם, חופש והמדינה

 


עבודות וטקסטים: