הו צ'י מין

1890-1969


הו צ'י מין

"תחילת הדרך, היה זה הפטריוטיזם, ולא הקומוניזם, שהניע אותי לתת אמון בלנין ובאינטרנציונל השלישי. אך צעד אחר צעד, בהתמשך המאבק, על-ידי לימוד המרקסיזם-לניניזם במקביל להשתתפות בפעילות המעשית, התחלתי להבין כי רק הסוציאליזם והקומוניזם יוכל לשחרר את העמים המדוכאים ואת העובדים ברחבי העולם מהשיעבוד. "
- הו צ'י מין, הדרך שהובילה אותי אל הלניניזם (1960)

 


ספרים ושירה:

מאמרים: