ו. א. לנין

על ההסתה הפוגרומית ביהודים

מרץ 1919


נכתב על ידי: ו. א. לנין
שנת פרסום: 1919
קידוד רשת: גל.י
תרגום לעברית: בנק"י


בשם אנטישמיות מכנים הפצת שנאה כלפי יהודים. כשהגיעה המונרכיה הצארית הארורה לימי חייה האחרונים, השתדלה לשסות ביהודים את הפועלים והאיכרים הנבערים. המשטרה הצארית בברית עם בעלי האחוזות ועם הקפיטליסטים ערכה פוגרומים ביהודים. בעלי-האחוזות והקפיטליסטים שקדו להטות את שנאת הפועלים והאיכרים המעונים ממצוקה ולכוון אותה כלפי היהודים. גם בארצות אחרות אפשר לראות לעתים לא רחוקות, שהקפיטליסטים מלבים את השנאה ליהודים, כדי לזרות חול בעיני הפועלים, כדי להסיח את מבטיהם מן האויב האמיתי של העמלים - מן הקפיטל. השנאה ליהודים איתנה רק במקום, שעול השעבוד של בעלי-האחוזות והקפיטליסטים יצר שם בערות של הפועלים והאיכרים, בערות חשוכה ללא שביב אור. רק אנשים חשוכים לגמרי, רק אנשים רמוסים לגמרי, מסוגלים להאמין לשקר ולדיבה המופצים כלפי היהודים. אלה הם שרידי הזמן- הישן של שיעבוד האיכרים, כאשר הכמרים אילצו לשרוף כופרים על גבי מדורות, בימי עבדותם של האיכרים, כאשר העם היה נדכא ונאלם. חשכה ישנה זו,של תקופת שיעבוד האיכרים חולפת ועוברת. עיני העם נפקחות לראות.

לא היהודים הם אויבי העמלים. אויבי הפועלים הם הקפיטליסטים של כל הארצות. בין היהודים ישנם פועלים, עמלים, - הם הרוב. הם אחינו לדיכוי בידי הקפיטל, חברינו במאבק למען הסוציאליזם. בין היהודים ישנם קולקים והערת המתרגם : איכרים אמידים בעלי אדמה ורכוש המנצלים עובדים שכירים], מנצלים, קפיטליסטים, כשם שישנם כאלה בקרב הרוסים, ובקרב כל שאר האומות. הקפיטליסטים משתדלים לזרוע שנאה בין פועלים בני דת שונה, בני לאום שונה, בני גזע שונה. העם הלא-פועלי מחזיק מעמד בכוחו ובשלטונו של הקפיטל. עשירי היהודים, כמו גם עשירי הרוסים, כמו גם עשירי כל הארצות, עושים ברית אלה עם אלה, לוחצים, מדכאים, שודדים, מפלגים את הפועלים.

בוז לצאריזם הארור, שעינה ורדף את היהודים. בוז לאלה הזורעים שנאה ליהודים, בוז לזורעים שנאה לאומות אחרות.

יחי אמון האחים וברית הלוחמים של פועלי כל האומות במאבק למיגור הקפיטל.

נאום שהוקלט על גבי תקליט בסוף מרץ 1919

נדפס לראשונה בפברואר-מרץ 1924