ו. א. לנין

מהו השלטון הסובייטי?

מרץ 1919


נכתב על ידי: ו. א. לנין
שנת פרסום: 1919
קידוד רשת: גל.י
תרגום לעברית: בנק"י


מנהל הדפוס המרכזי ארגן בשנים 1921-1919 את הקלטת נאומיו של לנין על גבי תקליטי גרמופון. סה״כ הוקלטו 16 נאומים קצרים כאשר האילוץ הטכני היה 3 דקות הקלטה בלבד לכל תקליט, ולכן תוכננו הנאומים על מנת להתאים למגבלת זמן זו.

מהו השלטון הסובייטי? מהי מהותו של שלטון חדש זה, מהות אותה לא רוצים או לא מסוגלים עדיין להבין במרבית הארצות? מהותו, המושכת אליה יותר ויותר פועלים בכל ארץ וארץ, היא בכך, שלפני-כן ניהלו את המדינה, כך או אחרת, העשירים והקפיטליסטים, ואילו עכשיו, בפעם הראשונה, מנהלים את המדינה, ועוד בהמוניהם, דווקא אותם המעמדות אשר דוכאו ע״י הקפיטליזם. אף ברפובליקה הדמוקרטית ביותר, החופשית ביותר, תמיד מנהל את המדינה מיעוט לא גדול, המורכב בתשע עשיריות מהקפיטליסטים או מהעשירים, וזאת - כל עוד נותר שלטונו של הקפיטל, כל עוד נותרת האדמה בבעלות פרטית.

לראשונה בעולם, בנוי שלטון המדינה אצלנו ברוסיה כך, שרק הפועלים, רק האיכרים העמלים, ללא המנצלים, מרכיבים את הארגונים ההמוניים - את הסובייטים והערת המתרגם : מילולית - המועצות], ולסובייטים אלה נמסר כל השלטון המדיני. הנה זו הסיבה, שכל כמה שמתאמצים נציגי הבורגנות בכל הארצות להוציא את דיבתה של רוסיה רעה, כך נהיה השם "סובייט" גם מובן וגם פופולרי בכל מקום בעולם, נהיה אהוב על הפועלים, על כל העמלים. והנה זו הסיבה שתהיינה אשר תהיינה רדיפות תומכי הקומוניזם בארצות השונות, אין מנוס מכך ובלתי נמנע הוא, שבעתיד הלא רחוק ינצח השלטון הסובייטי בכל העולם כולו.

יודעים אנו היטב, שעוד רבים אצלנו החסרונות בארגון השלטון הסובייטי. השלטון הסובייטי אינו קמיע פלאים. אין הוא מרפא מיד את חסרונות העבר, את האנאלפביתיות, את חוסר התרבות, את מורשת המלחמה הפראית, את מורשת הקפיטליזם הגזלן. אך הוא מאפשר לעבור לסוציאליזם. לאלה שדוכאו, מאפשר הוא להתרומם ולקחת לידיהם יותר ויותר את כל ניהול המדינה, כל ניהול המשק, כל ניהול הייצור.

השלטון הסובייטי הוא הדרך אל הסוציאליזם, דרך שנמצאה ע״י המוני העמלים, ולכן - נכונה, ולכן - בלתי מנוצחת.

נאום שהוקלט על גבי תקליט בסוף מרץ 1919

נדפס לראשונה בינואר 1928