ו. א. לנין

אל האישה העובדת

21 בפברואר 1920


נכתב על ידי: ו. א. לנין
שנת פרסום: 1920
קידוד רשת: גל.י
תרגום לעברית:בנק"י


חברים, הבחירות למועצה(סובייט) של מוסקבה מראות כי המפלגה הקומוניסטית צוברת עוצמה בקרב מעמד הפועלים.

הכרח הוא שנשים עובדות תקחנה חלק גדול בבחירות. הממשלה המועצתית(הסובייטית) היא הממשלה הראשונה והיחידה בעולם שביטלה לחלוטין את כל החוקים הישנים, הבורגניים, הידועים לשימצה, שהעמידו את הנשים בעמדה נחותה בהשוואה לגברים ושהעניקו לגברים זכויות יתר, כמו למשל, בחוקי הנישואין או ביחס המשפטי לילדים. הממשלה המועצתית (הסובייטית) היא הממשלה הראשונה והיחידה בעולם, שבתור ממשלת העמלים, ביטלה את כל זכויות היתר הקשורות בקניין, שהובטחו לגברים מתוקף חוקי המשפחה בכל הרפובליקות הבורגניות, אף בדמוקרטיות ביותר שבהן.

היכן שיש בעלי־אחוזות, בעלי-הון וסוחרים, לא ייתכן שוויון בין נשים לגברים, אפילו בחוק.

היכן שאין בעלי־אחוזות, בעלי־הון וסוחרים, היכן שממשלת העמלים בונה חיים חדשים ללא אותם המנצלים, שם ישרור שוויון בין נשים לגברים בחוק.

אך אין זה מספיק.

רב המרחק בין שוויון בחוק לשוויון בפועל.

שאיפתנו היא שהנשים העובדות תגשימנה שוויון בינן לבין הגברים העובדים לא רק בחוק, אלא גם בפועל. לשם כך, הכרח הוא שהנשים העובדות תקחנה חלק גדל והולך בניהול החברות הציבוריות ובניהול המדינה.

תוך כדי ביצוע עבודת הניהול, הנשים תלמדנה במהירות והן תשיגנה את הגברים.

לפיכך, בחרו למועצה(לסובייט), עוד נשים עובדות, הן קומוניסטיות והן בלתי-מפלגתיות. אם מתמודדת עובדת הגונה, המסוגלת לנהל את העבודה בהיגיון וביושר, אין זה משנה אם היא חברת מפלגה או לא - בחרו בה לסובייט של מוסקבה.

הבה נגדיל את מספר הנשים העובדות בסובייט של מוסקבה! הנה ניתן לפרולטריון המוסקבאי להראות כי הוא מוכן ועושה הכול לניצחון במאבק נגד אי־השוויון הישן, נגד ההשפלה הישנה, הבורגנית, של הנשים!

אין הפרולטריון יכול להשיג חירות מלאה, מבלי שישיג חירות מלאה לנשים.

ולדימיר איליץ׳ לנין,

21 בפברואר 1920 .