פרדי פרלמן

1934-1985


פרדי פרלמן

"לאומיות לא יובאה מן החוץ. היא תוצר של תהליך הייצור הקפיטליסטי, כמו התרכובות הכימיות המרעילות את האגמים, האוויר, החיות והאנשים, כמו תחנות-הכוח הגרעיניות המקרינות מיקרו-סביבות כהכנה להקרנה של המקרו-סביבה"

- פרדי פרלמן: המשיכה המתמשכת שבלאומיות (1984)

 


עבודות וטקסטים: