אליזה רקלוס

1830-1905


אליזה רקלוס

"ועכשיו מיליוני מיליונים של סוציאליסטים, מכול הזרמים הרעיוניים, נלחמים אף הם למען עתיד בו כוחו של ההון יישבר ואנשים יוכלו סוף סוף לקרוא לעצמם 'שווים' ללא אירוניה"

- אליזה רקלוס: האנרכיזם (1896)

 


עבודות וטקסטים: