MIA: History: Soviet History: Sounds of the Soviet Union: Lyrics

 

The Moldavian Soviet Socialist Republic Anthem
(mp3)


   

Moldavian lyrics (Cyrillic)

 Moldavian lyrics (Latin)

   

Молдова Советикэ, плаюл ностру-н флоаре,
Алэткрь де алте республичь сурорь,
Пэшеште 'мпреунэ ку Русия маре
Спре ал Униуний сенин виитор.

Дойна ынфрэцирий
Прослэвеште Цара,
Ку ынцелепчуне
Кондусэ де Партид.
Кауза луй Ленин -
Каузэ мэряцэ -
О ынфэптуеште
Попорул стрынс унит.

Славэ ын вякурь, ренэскут пэмынт!
Мунка сэ-ць фие креатор авынт!
Ши комунизмул - цел нестрэмутат -
'Налцэ-л прин фапте пентру феричиря та!

 

 

Moldova Sovietică, plaiul nostru-n floare,
Alături de alte republici surori,
Păşeşte 'mpreună cu Rusia mare
Spre al Uniunii senin viitor.

Doina înfrăţirii
Prosl
ăveşte Ţara,
Cu înţelepciune
Condus
ă de Partid.
Cauza lui Lenin -
Cauză măreaţă -
O înfăptuieşte
Poporul strîns unit.

Slavă în veacuri, renăscut pămînt!
Munca să-ţi fie creator avînt!
Şi comunismul - ţel nestrămutat -
'Nalţă-l prin fapte pentru fericirea ta!


Music: S. Neaga and E. Lazarev
Lyrics: E. Bukov and I. Bondarev
Transcription/Markup: Liviu Iacob, 2006