MIA: History: Soviet History: Sounds of the Soviet Union: Lyrics

 

Принимай нас, Суоми - красавица (Prinimaj nas, Suomi - krasavitsa) / Greet us, beautiful Finland
(mp3)


Сосняком по откосам кудрявится
Пограничный скупой кругозор.
Принимай нас, Суоми - красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!

Ломят танки широкие просеки,
Самолёты кружат в облаках,
Невысокое солнышко осени
Зажигает огни на штыках.

Мы привыкли брататься с победами
И опять мы проносим в бою
По дорогам, исхоженным дедами,
Краснозвёздную славу свою.

Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!

Ни шутам, ни писакам юродивым
Больше ваших сердец не смутить.
Отнимали не раз вашу родину -
Мы приходим её возвратить.

Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми - красавица,
В ожерелье прозрачных озёр!

Sosniakom po otkosam kudriavitsia
Pogranichnyj skupoj krugozor.
Prinimaj nas, Suomi - krasavitsa,
V ozherele prozrachnykh ozior!

Lomiat tanki shirokie proseki,
Samolioty kruzhat v oblakakh,
Nevysokoe solnyshko oseni
Zazhigaet ogni na shtykakh.

My privykli bratatsia s pobedami
I opiat my pronosim v boiu
Po dorogam, iskhozhennym dedami,
Krasnozviozdnuiu slavu svoiu.

Mnogo lzhi v ehti gody navercheno,
Chtob zaputat finliandskij narod.
Raskryvajte zh teper nam doverchivo
Polovinki shirokikh vorot!

Ni shutam, ni pisakam iurodivym
Bolshe vashikh serdets ne smutit.
Otnimali ne raz vashu rodinu -
My prikhodim eio vozvratit.

My prikhodim pomoch vam raspravitsia,
Rasplatitsia s likhvoj za pozor.
Prinimaj nas, Suomi - krasavitsa,
V ozherele prozrachnykh ozior!

 
 
 
 


Date: 1939
Lyrics: A. D'Actille
Music: Dm. and Dan. Pokrass
Transcription/Markup: Liviu Iacob, 2006