MIA: History: Soviet History: Sounds of the Soviet Union: Lyrics

 

Раскинулось море широко (Raskinulos more shiroko) / The sea streches wide
(mp3)


 

 

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали.
Товарищ, мы едем далеко,
Подальше от нашей земли.

Raskinulos more shiroko,
I volny bushuiut vdali.
Tovarishch, my edem daleko,
Podalshe ot nashej zemli.

 

 

Товарищ, я вахты не в силах стоять,
Сказал кочегар кочегару,
Огни в моих топках совсем не горят,
В котлах не сдержать мне уж пару.

Tovarishch, ia vakhty ne v silakh stoiat,
Skazal kochegar kochegaru,
Ogni v moikh topkakh sovsem ne goriat,
V kotlakh ne sderzhat mne uzh paru.

 

 

Ты вахты не кончил - не смеешь бросать,
Механик тобой недоволен,
Ты к доктору должен пойти и сказать,
Лекарство он даст, если болен.

Ty vakhty ne konchil - ne smeesh brosat,
Mekhanik toboj nedovolen,
Ty k doktoru dolzhen pojti i skazat,
Lekarstvo on dast, esli bolen.

 

 

На палубу вышел, сознанья уж нет,
В глазах его все помутилось,
Увидел на миг ослепительный свет,
Упал - сердце больше не билось.

Na palubu vyshel, soznania uzh net,
V glazakh ego vse pomutilos,
Uvidel na mig oslepitelnyj svet,
Upal - serdtse bolshe ne bilos.

 

 

Напрасно старушка ждет сына домой,
Ей скажут - она зарыдает,
А волны бегут от винта за кормой
И след их вдали пропадает...

Naprasno starushka zhdet syna domoj,
Ej skazhut - ona zarydaet,
A volny begut ot vinta za kormoj
I sled ikh vdali propadaet...

 
 
 
 


Date: 1900
Transcription/Markup: Liviu Iacob, 2008