MIA: History: Soviet History: Sounds of the Soviet Union: Lyrics

 

В землянке (V zemlianke) / In the blindage
(mp3)


Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти не легко,
А до смерти - четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

Betsia v tesnoj pechurke ogon,
Na poleniakh smola, kak sleza.
I poet mne v zemlianke garmon
Pro ulybku tvoiu i glaza.

Pro tebia mne sheptali kusty
V belosnezhnykh poliakh pod Moskvoj.
Ia khochu, chtoby slyshala ty,
Kak toskuet moj golos zhivoj.

Ty sejchas daleko, daleko,
Mezhdu nami snega i snega.
Do tebia mne dojti ne legko,
A do smerti - chetyre shaga.

Poj, garmonika, viuge nazlo,
Zaplutavshee schaste zovi.
Mne v kholodnoj zemlianke teplo
Ot moej negasimoj liubvi.

 
 
 
 


Date: 1942
Lyrics: A. Surkov
Music: K. Listov
Transcription/Markup: Liviu Iacob, 2006