Kumpulan Tulisan Trotsky Mengenai

Perang Dunia Pertama


 

1917   Pasifisme sebagai Pelayan Imperialisme
  22 Nov, 1917 Pernyataan Trotsky mengenai Publikasi Perjanjian-Perjanjian Rahasia