MIA : Kyrgyzcha / кыргызча /  قىرعىى :  В. И. Ленин 

 

 

В. И. Ленин


 

1913: Марксизмдин үч булагы жана составдык үч бөлүгү

1917: Мамлекет жана революция

1919: Совет бийлиги деген эмне?