MARXISTS.ORG - Lietuvių


Antanas Sniečkus

(1903 - 1974)


 

 Antanas Sniečkus (1903 m. sausio 10 d. Būbleliuose, Šakių raj. – 1974 m. sausio 22 d. Druskininkuose) – Lietuvos komunistų partijos veikėjas, ilgalaikis Lietuvos Komunistų Partijos vadovas (1936–1974 m.). 1975 metais jo vardu pavadintas dabartinis Visagino miestas.


Vienintelis lyderis iš visų tarybinių respublikų, išsilaikęs tarybinėje politikoje tiek Stalino, tiek ir N. Chruščiovo bei L. Brežnevo laikais, Socialistinio darbo didvyris (1973 m.).

 

 

 

1927: Lietuvos Komunistų partijos Centro Komiteto atsišaukimas ryšium su 17 m. rugsėjo 9 d. tauragėje įvykusiu sukilimu

1940: Autobiografija