Marxists Internet Archive: Македонски


Антонио Грамши

(1891 - 1937)


БИОГРАФИЈА

1917: Мразам индиферентни

1917: Револуцијата против „Капиталот“

* Искреноста (односно спонтаноста) и дисциплината

 

Антонио Грамши