Marxists Internet Archive: Македонски

 


Роза Луксембург

(1871 - 1919)


 

БИОГРАФИЈА

1894: Кои се зачетоците на Први Мај?

1918: Кон Руската револуција

1918: Поопштествување на општеството