Marxists Internet Archive: Македонски

 


Први мај


 

1894: Роза Луксембург Кои се зачетоците на Први Мај?

1928: Нестор Махно Први мај: симбол на една нова ера во животот и борбата на работниците

1941: Елизабет Гарли Флин Први мај: сонцето на утрешнината

1959: Раја Дунаевскаја Први мај и пократкиот работен ден


Први мај во Македонија

Скопје, 1 мај 1909

1898: Повик до македонскиот работен народ

1898: Први Мај одбележан во Битолско

1899: Христовото воскресение и Први мај

1910: Црвено работничко календарче за 1911 година (извадок)

1959: Никола Кирков, Милан Сланев Алови китки

1994: Љубен Георгиевски - Љупта Првомајско изненадување