Marxists Internet Archive:  Юмжаагийн Цэдэнбал ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠼᠡᠳᠡᠨᠪᠠᠯ

 

ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ
ᠼᠡᠳᠡᠨᠪᠠᠯ

Юмжаагийн Цэдэнбал

 


 

1948: 1948-1952 оны таван жилийн төлөвлөгөөний талаар хэлсэн үг