MIA : Archief : Clara Wichmann

Geboren in Hamburg 1885, overleden in Den Haag 1922; (strafrecht) juriste, publiciste; pseudoniem: Eumaios. Trouwde in 1921 met J.B. (Jo) Meyer; vanaf 1908 actief in de vrouwenbeweging; kwam in de Eerste Wereldoorlog in aanraking met de anti-militairistische beweging; na 1918 koos zij uiteindelijk voor het anarchisme. Publiceerde met name over de positie van vrouwen, rechts- en maatschappijfilosofie, misdaad en straf, anti-militairisme en anarchisme; praeses van de Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereniging 1907; medeoprichtster en secretaresse van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht 1908-1911; medeoprichtster van en docente aan de Internationale School van Wijsbegeerte 1915-1922; lid van de Bond van Christen-Socialisten (orgaan: Opwaarts) 1917-1919, de Bond van Revolutionair-Socialistische Intellectuelen 1919 en de Bond van religieuze Anarcho-Communisten (orgaan: De Vrije Communist) 1920; secretaresse van het Comité van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf 1919-1922.

Clara Wichmann

1885-1922

“Het grootste deel van het leven wordt beheerst door het vanzelfsprekende. Meestal zijn we ons er niet eens van bewust hoeveel van het leven traditie is, hoeveel van anderen overgenomen is, hoeveel van ons denken verstening van vroeger leven is, hoeveel navolging is zonder innerlijke waarheid. Toch drukt het loodzwaar op ieder mens en op de mensheid in haar geheel.
Wie in dat vanzelfsprekende blijft steken, wie nooit een stap buiten de betreden paden durft te gaan, wie niets meer wil dan het vol goede trouw aanhangen van tradities en het napraten van frasen kan alle goede eigenschappen ter wereld hebben, maar één ding ontbreekt: moed. De geestelijke moed om te kiezen voor het zelfdoorleefde boven het door-anderen-voorgekauwde, de moed zonder welke integriteit niet kan bestaan.
Er bestaat een in geen enkel wetboek opgenomen misdrijf: dat van de gedachteloosheid.”

vrij naar Clara Wichmann, 1917

Afbeelding van Clara Wichamnn

Werken:

Antwoord aan Mevrouw Roland Holst, 1921

Vrouw en Maatschappij, 1936


 

 

 

 

Zie ook: De vrouw en het socialisme van August Bebel

en De vrouw en het openbare leven, van Clara Zetkin


Zoek knop