James Patrick Cannon - BIOGRAFIA

James Patrick Cannon – przywódca amerykańskich trockistów, działacz związkowy. Cannon jest uważany za przywódcę, a nawet założyciela amerykańskiego trockizmu.

Urodził się w miejscowości Rosedale w stanie Kansas 11 lutego 1890 r. i wstąpił do partii socjalistycznej w wieku 18 lat. Przed I wojną światową i w jej trakcie jeździł po kraju i zakładał organizacje związkowe Robotników Przemysłowych Świata, a później został przywódcą lewicowego, leninowskiego skrzydła partii socjalistycznej. Od 1919 r., kiedy to skrzydło wyodrębniło się w partię komunistyczną, był jej członkiem. Od czerwca 1922 r. do stycznia 1923 r. przebywał w Rosji, był członkiem Prezydium Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej w Moskwie i delegatem na IV Kongres Międzynarodówki Komunistycznej.

Kiedy partia komunistyczna została opanowana przez stalinowców, Cannon i inni zwolennicy Lwa Trockiego zostali wydaleni z partii.

W 1928 r. Cannon został czołowym przywódcą Komunistycznej Ligi Ameryki, która aż do 1938 r. próbowała połączyć się ponownie z partią socjalistyczną. Ponieważ to się nie udało, ostatecznie w 1938 r. Komunistyczna Liga Ameryki z Cannonem na czele przekształciła się w Socjalistyczną Partię Robotniczą. Ta partia na długie dziesięciolecia stała się główną siłą amerykańskiego trockizmu. Cannon przez długie lata był jej sekretarzem krajowym.

W 1941 r. Cannon i siedemnastu innych przywódców Socjalistycznej Partii Robotniczej oraz sekcji Nr 544 (związku zawodowego kierowców ciężarówek) Kongresu Organizacji Przemysłowych stanęli przed sądem federalnym w Minneapolis, stolicy stanu Minnesota, pod zarzutem uprawiania w amerykańskim ruchu związkowym czynnego sprzeciwu wobec udziału Waszyngtonu w imperialistycznej rzezi zwanej II wojną światową, i zostali skazani na więzienie. Pod koniec 1943 r. Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych podtrzymał wyrok. Cannon odsiedział rok i cztery miesiące w więzieniu federalnym w Sandstone, w stanie Minnesota, a zwolniony został przedterminowo w 1945 r.

Sekretarzem krajowym Socjalistycznej Partii Robotniczej był do 1953 r., następnie do 1972 r. jej przewodniczącym, a potem honorowym przewodniczącym aż do śmierci.

Zmarł 21 sierpnia 1974 r. w Los Angeles, gdzie mieszkał od 1953 r. Po śmierci Cannona i innych głównych rzeczników trockizmu – trockiści utracili wpływy w partii, którą kiedyś sami założyli. Ostatecznie w 1980 r. Socjalistyczna Partia Robotnicza została opanowana przez castrystów, a ostatni trockiści zostali wydaleni z partii, na której czele kiedyś stał Cannon.

[Powrót do strony głównej] [Powrót do spisu prac J. P. Canona]