[Szkic planu ogólnego]163

1. Wstęp historyczny: w przyrodoznawstwie na skutek jego własnego rozwoju koncepcja metafizyczna stała się niemożliwa.

2. Przebieg rozwoju teoretycznego w Niemczech od czasów Hegla (stara przedmowa163a). Powrót do dialektyki dokonuje się nieświadomie, dlatego jest pełen sprzeczności i powolny.

3. Dialektyka jako nauka o wszechzwiązku. Główne prawa: przechodzenie w siebie ilości i jakości - wzajemne przenikanie się biegunowych przeciwieństw i ich przechodzenie w siebie, kiedy są doprowadzane do skrajności - rozwój poprzez sprzeczność, czyli zaprzeczenie zaprzeczenia - spiralna forma rozwoju.

4. Związek nauk. Matematyka, mechanika, fizyka, chemia, biologia. Saint-Simon (Comte) i Hegel.

5. Apercus [uwagi] o poszczególnych naukach i ich dialektycznej treści:

1. Matematyka: dialektyczne środki pomocnicze i zwroty. - Nieskończoność matematyczna występuje realnie.

2. Mechanika nieba - teraz ujmowana jako proces. Mechanika: punktem wyjścia była dla niej inercja, będąca jedynie negatywnym wyrazem niezniszczalności ruchu.

3. Fizyka - wzajemne przechodzenie w siebie ruchów molekularnych. Clausius i Loschmidt.

4. Chemia: teorie, energia.

5. Biologia. Darwinizm. Konieczność i przypadkowość.

6. Granice poznania. Dubois-Reymond i Nageli164. - Helmholtz, Kant, Hume.

7. Teoria mechaniczna. Haeckel”165.

8. Dusza plastyduli - Haeckel i Nageli166.

9. Nauka i jej wykład-Virchow167.

10. Państwo komórkowe - Virchow19.

11. Darwinistyczna polityka i doktryna społeczna - Haeckel i Schmidt168 - Zróżnicowanie się człowieka dzięki pracy. - Zastosowanie ekonomii do przyrodoznawstwa. „Praca” u Helmholtza („Wykłady popularne”, II)169.


[Powrót do spisu treści]