[Szkic planu częściowego]170

1. Ruch w ogóle.

2. Przyciąganie i odpychanie. Przenoszenie ruchu.

3. Zastosowanie tu [zasady] zachowania energii. Odpychanie + przyciąganie. - Dopływ odpychania = energia.

4. Ciężkość - ciała niebieskie - mechanika ziemska. Fizyka. Ciepło. Elektryczność.

5. Chemia.

6. Resume.

a) Przed 4: Matematyka. Linia nieskończona. + i - są sobie równe.

b) Przy omawianiu astronomii: praca wykonywana przez falę przypływu.

Dwojakie obliczenia u Helmholtza, II, 120170a. „Siły” u Helmholtza, II, 190170b.


[Powrót do spisu treści]