Polska sekcja MIA przedstawia:

Lew Siemionowicz Wygocki

Spis dostępnych prac:
   
1934 Myślenie i mowa
28 kwietnia 1934 Problem rozwoju i rozpadu wyższych funkcji psychicznych
czerwiec 1934 Psychologia a nauka o lokalizacji funkcji psychicznych
1934 Nauczanie a rozwój w wieku przedszkolnym
1934 Problem nauczania i rozwoju umysłowego w wieku szkolnym

<Powrót do strony głównej Polskiej Sekcji MIA>