Georgij Plehanov 1895

Anarhizem in socializem


Napisano: 1895.
Prvič izdano: avgust, 1895.
Prevod: Janez Steble, 2003.
Elektronska verzija: Internetni Marksistični Arhiv (marxists.org) 2003
Prepis/Markacija: Luka Pregelj/Juan


Contenst:

    Predgovor k prvi izdaji
     - Eleanor Marx Aveling
 
1. Vidik utopičnih socialistov
2. Vidik znanstvenega socializma
3. Zgodovinski razvoj anarhistične doktrine
4. Proudhon
5. Bakunin
6. Bakunin (zaključek)
7. Nepomembneži
8. Tako imenovana anarhistična taktika. Njihova moralnost.
9. Zaključek