Index


Leon Trocki

FAŠIŽEM
Kaj je in kako se proti njemu boriti


Uvod
George Lavan Weissman, 1969
 
Fašizem Kaj je to?
Kako je zmagal Musolini
Fašistična nevarnost se dviga v Nemčiji
Aesopova bajka
Nemška vojska in policija
Buržoazija, mala buržoazija in proletariat
Propad buržoazne demokracije
Se mala buržoazija boji revolucije?
Oboroženo delavstvo in njegovi nasprotniki
Perspektiva v ZDA
Zgradimo revolucionarno stranko!
 

 

Prevedel: Luka Pregelj, 2003