Marksistička internet arhiva

Šta je novo?


 

 

 

24.decembar 2022: Dodano u arhive Marxa i Engelsa:

Dela
[Zahvaljujući Stellarwaves11 i Archive.org]

 

2. februar 2020: Sledeći dokumenti dodati su Ivan Kuvačić arhivi:

Država i nacija
[Zahvaljujući Zdravku Saveskom]

12. avgust 2014: Otvorena je Siril Smit arhiva:

Mesaroš o Lenjinu (1998.)
[Zahvaljujući Igoru Bogetiću]

Neka komunistička zapažanja o filozofiji (2000.)
[Zahvaljujući Igoru Bogetiću]

Karl Marks i čovjekovo samostvaranje (2002.)
[Zahvaljujući Igoru Bogetiću]

22. decembar 2011: Sledeći dokumenti dodati su L. Trocki arhivi:

Uvijeti socijalisticke izgradnje [Zahvaljujući Juraj Katalenac]

 

6. decembar 2011: Otvorena Otto Ruhle internet arhiva:

Borba protiv fašizma pocinje borbom protiv boljševizma
[Zahvaljujući Juraj Katalenac]

 

20. novembar 2008: Otvorena je Predrag Vranicki arhiva:

Država i partija u socijalizmu (1967.)
[Zahvaljujući Zdravku Saveskom]

6. oktobar 2008: Sledeći dokumenti dodati su Karl Marks arhivi:

Instrukcije delegatima privremenog generalnog savjeta po pojedinim pitanjima (3. septembar 1866.)
[Zahvaljujući Marku Rakićeviću i Stevanu Gostojiću]

4. oktobar 2008: Sledeći dokumenti dodati su Vladimir Ilič Lenjin arhivi:

Nova vremena, stare griješke u novom vidu (20. avgust 1921.)
O tezama po agrarnom pitanju Francuske komunističke partije (11. decembar 1921.)
Platili smo odveć skupo (9. april 1922.)

[Zahvaljujući Marku Rakićeviću i Stevanu Gostojiću]

28. jul 2008: Sledeći dokumenti su dodati Fridrih Engles i Vladimir Ilič Lenjin arhivama:

Govor na ciriškom kongresu II Internacionale
Socijalizam i rat (od jula do avgusta 1915.)
Oproštajno pismo švajcarskim radnicima (8. april 1917.)
Socijal-Å¡ovinisti i internacionalisti (12. maj 1917.)
Zadaci naše partije u Internaiconali (oktobar 1917.)
[Zahvaljujući Marku Rakićeviću i Stavanu Gostojiću]

23. mart 2008: Otvorena Živojin Pavlović internet arhiva:

Bilans sovjetskog termidora
[Zahvaljujući Stevanu Gostojiću]

 

8. novembar 2007: Sledeći dokumenti su dodati Praxis tematskoj arhivi:

Istina i dresirano mišljenje
Marxovo shvaćanje revolucije
O rutinizaciji života
[Zahvaljujući Zdravku Saveskom]

 

11. april 2006: Sledeći odeljci su dodati "Tematskoj arhivi":

O individualnom terorizmu
Praxis
[Zahvaljujući Milanu Đuriću, Zdravku Saveskom i Stevanu Gostojiću]

26. februar 2006: Sledeći dokumenti su dodati Vladimir Ilič Lenjin internet arhivi:

O "lijevoj" djetinjariji i o malogradjanštini (5. maj 1918.)
O čišćenju partije
[Zahvaljujući Milanu Đuriću i Stevanu Gostojiću]

26. februar 2006: Sledeći dokumenti su dodati Fridrih Engels internet arhivi:

Opis u novije vreme nastalih i postojećih komunističkih naseobina (1845.)
Vesti iz Pariza (1948.)
[Zahvaljujući Milanu Đuriću i Stevanu Gostojiću]

 

25. novembar 2004: Sledeći dokumenti su dodatiAnatolij Vasiljevič Lunačarski internet arhivi:

Julij Osipovič Martov (Cedermaum)
[Zahvaljujući Zdenku Kremeru]

29. septembar 2004: Otvorena Anatolij Vasiljevič Lunačarski internet arhiva:

Portret Lava Trockog
[Zahvaljujući Zdenku Kremeru i Stevanu Gostojiću]

 

9. decembar 2003: Otvorena Georgij Valentinovič Plehanov internet arhiva:

O materijalističkom shvatanju istorije
K pitanju o ulozi ličnosti u istoriji
Prilog pitanju o razvitku monističkog pogleda na istoriju
[Zahvaljujući Stevanu Gostojiću i Pobunjenom umu]

6. oktobar 2003: Otvoren odeljak "Tematska arhiva" tekstovima Vladimira Ilića Lenjina:

O radnicama i seljankama
[Zahvaljujući Stevanu Gostojiću i Pobunjenom umu]

6. oktobar 2003: Sledeći dokumenti su dodati Vladimir Ilić Lenjin internet arhivi:

Fridrih Engels (1895.)
Marksizam i revizionizam (3. april 1908.)
Istoriska sudbina učenja Marka Marksa (1. mart 1913.)
Oportunizam i slom II Internacionale (januar 1916.)
Iz članka „Vojni program proleterske revolucije“ (jesen 1916.)
Imperijalizam i rescep socijalizma (oktobar 1916.)
Predavanje o revoluciji 1905 godine (22. januar 1917.)
O zadacima proletarijata u ovoj revoluciji
(4. april 1917.)
Pisma o taktici (13. april 1917.)
Zadaci proletera u našoj revoluciji (april 1917.)
Govor prilikom otvaranja spomenika Marksu i Engelsu 7. novembra 1918. (7. novembar 1918.)
Govor Lenjina na I sveruskom kongresu radnica (19. novembr 1918.)
O buržoaskoj demokratiji i diktaturi proletarijata (4. mart 1919.)
Velika inicijativa (28. juni 1919.)
Sovjetska vlast i položaj žene (6. novembar 1919.)
Međunarodni dan radnica (8. mart 1921.)
O zadrugarstvu
(6. januar 1923.)
Seoskoj sirotinji (mart 1903.)
[Zahvaljujući Stevanu Gostojiću i Pobunjenom umu]

6. oktobar 2003: Otvoren odeljak "Šta je novo?" :-)