Праксис


 
<

 

Праксис филозофски часопис
Чему Праксис?
Социјализам и хуманизам
Праксис, 1-2, 1972

Бранко Бошњак
Истина и дресирано мишљење

Милан Кангрга
Марксово схватање револуције

Иван Кувачевић
О рутинизацији живота