Amerikan suomalainen sosialistijärjestö

Edustajakokouksen pöytäkirja

1906


Julkaistu: 1907
Lähde: »Pöytäkirja Amerikan Suomalaisten Sosialistiosastojen Edustajakokouksesta, Hibbingissä, Minn., Elokuun 1–7 päivinä 1906». Hancockissa, Michigan, Työmiehen kirjap. 1907
Skannaus: Kansalliskirjasto
OCR, PDF: Joonas Laine